ํ
advanced security system on your side
CCTV | Access Control | ID Scanner
Products
ผลิตภัณฑ์
Cases
ผลงาน
Tips
ข้อควรรู้
Contact us
ติดต่อเรา
In associated with Jimmoo Kitichaiwat
Photoscan System | Home | advanced security system on your side บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Cases
(ผลงานที่ผ่านมา)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การไฟฟ้านครหลวง
รถไฟใต้ดิน (ช่วงสร้าง)
ครัวการบินไทย
บิกซี สาขาระยอง
คลังนามัน เชลล์
“ชอบ Service ตรงที่เค้ามาทำทันที ไม่ต้องยุ่งยาก
ศึกษาข้อมูลมากมายด้วยตัวเอง คือทำให้เราแบบ
ครบวงจร เราเองก็ใช้ของบริษัทนี้มานานแล้วก็ยัง
คงไว้วางใจดี เพราะบริการที่ดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เป็นบริการที่ประทับใจ”
คุณกิตติ พฤทธิรัตนกุล
Products | Photoscan System | advanced security system on your side Cases | Photoscan System | advanced security system on your side Contact us | Photoscan System | advanced security system on your side
เพียง 3 เดือนของการทำงาน
ทางบริษัท โฟโต้สแกน ซีสเท็ม
จำกัด ได้ออกแบบระบบและ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนกว่า
72 ชุด ระบบ Access Control
กว่า 20 จุด รวมถึง ID Scanner
อีกไม่ต่ำกว่า 10 ชุด เราจึงมั่นใจ
ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้
ท่านได้เป็นอย่างดี
Tips | Photoscan System | advanced security system on your side
Photoscan System, CCTV, DVR, Surveillance,
Access Control, Finger Scanner, Great, Professional,
Top, Good, Service, System, Thailand, กล้องวงจรปิด,
ระบบ, ความปลอดภัย, สุรชัย กิติชัยวัฒน์, โฟโต้สแกน ซีสเท็ม,
เช็คเวลา, แตะบัตร, แสกนนิ้ว, คุ้มค่า, ประหยัด, ไทย, บริษัท,
แนะนำ, สุดยอด, ดี, มืออาชีพ, บริการ, เข้า ออก, สี่พระยา, บางรัก,
เยี่ยม, วางใจ, คุณภาพ, 24 ชั่วโมง, มากมาย, Pelco, Samsung,
Gallagher, HIP, JVC, Panasonic, Win4Net, Tips, D-max,
Brands. World Class, Quality, Company, Siphraya, BKK,
Bangkok, Bangrak, กรุงเทพ, ทั่วประเทศ, เพลโก้, พานาโซนิค,
วินโฟร์เน็ต, เจวีซี, เอชไอพี, กาแล็คเกอร์, ซัมซุง, ดีแม็กซ์,
สี่พระยา, บางรัก, ระดับโลก, แบรนด์, การันตี, ประกัน,
advanced security system on your side
Cases
(ผลงานที่ผ่านมา)
่
คุณกิตติ พฤทธิรัตนกุล
บริษัท กิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ครัวการบินไทย
การไฟฟ้านครหลวง
รถไฟใต้ดิน (ช่วงสร้าง)
คลังน้ำมัน ปตท.
บิ๊กซี สาขาชลบุรี
คลังน้ำมัน เชลล์
ข้อควรรู้
ติดต่อเรา
ผลงาน
ผลิตภัณฑ์
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
๊
้
ํ